Vzdělávání a zábava

Přehled - Vzdělávání a zábava

Přechozí 1 2 3

Klub REMEDIUM – Centrum aktivit pro seniory je otevřen pro všechny osoby v důchodovém věku již více než deset let. Pořádáme vzdělávací, pohybové a relaxační kurzy, výlety a …

Celý článek »

Maltézská pomoc, o.p.s. centrum Olomouc za přispění Statutárního města Olomouc realizuje od roku 2010 projekt vzdělávání seniorů v oblasti moderních technologií. V průběhu…

Celý článek »

Setkávání seniorů SPOLU funguje při Oblastní charitě Přerov od září 2003, a to jako služba sociální prevence. Zařízení vzniklo na základě pilotního projektu MPSV pro seniory…

Celý článek »

Jsme nezisková organizace Malování a kreslení, z.s., která provozuje výuku výtvarného umění v celé jeho šíři. Jsme skupinou výtvarných nadšenců, jejímž cílem je poskytovat výuku dětem,…

Celý článek »

Činnost Městské organizace Svazu důchodců ČR České Budějovice trvá již přes 20 let. Na podnět pražského ústředí založil pan Oldřich Mikula v roce 1990 českobudějovickou organizaci, kde byl…

Celý článek »

Seniorské vzdělávání má své pevné místo na řadě veřejných vysokých škol. V současné době studuje na univerzitách třetího věku (dále jen U3V) přibližně 2% seniorské populace České…

Celý článek »

EDUCAnet Praha opět otevírá kurzy angličtiny! Již druhý rok se senioři mohou naučit jak základy tak i běžnou komunikaci. Kurz je vhodný jak pro naprosté začátečníky tak i pro…

Celý článek »

Naše jazyková škola se sídlem ve Frýdku-Místku a Frýdlantě nad Ostravicí se zabývá výukou široké škály cizích jazyků. Zaměřujeme se nejen na výuku dětí a dospělých, ale též…

Celý článek »

Začátky klubové činnosti seniorů v Kohoutovicích spadají do roku 1992, kdy vznikl kroužek při sociálním odboru ÚMČ Kohoutovice. Již v roce 1993 byly zorganizovány první poznávací…

Celý článek »

Klub seniorů byl v Novém Městě na Moravě založen již v roce 1987. Senioři se zde  v současné době schází pravidelně každý týden. Každoročně jsou pak také pořádány zájezdy na…

Celý článek »