Setkávání seniorů SPOLU


Setkávání seniorů SPOLU

Setkávání seniorů SPOLU funguje při Oblastní charitě Přerov od září 2003, a to jako služba sociální prevence. Zařízení vzniklo na základě pilotního projektu MPSV pro seniory a jeho vznik byl inspirován i myšlenkami roku seniorů, který na rok 1999 vyhlásila Organizace spojených národů.

Cílem Setkávání seniorů SPOLU je pozitivně ovlivnit psychický a fyzický stav seniorů a nabídnout činnosti, které jim nejen budou přinášet radost, ale umožní také získávat nové informace, dovednosti a znalosti a zůstat aktivní součástí společnosti i v pokročilém věku. Program je proto tvořen nejen lektory a přizvanými hosty, ale podílí se na něm i samotní návštěvníci. Nabízené aktivity působí jako prevence problémů spojených se stárnutím, předchází vzniku sociální izolace seniorů a přispívají k bezproblémovému vstupu seniorů do další etapy jejich života po odchodu do penze.

Program zahrnuje:

Přednášky na zajímavá témata z oblasti psychologie, lékařství a farmacie, práva, cestování, historie, zdravého životního stylu, folklóru, umění, hobby a další. Přednášky probíhají 3x měsíčně.

Relaxační a dechová cvičení probíhají dvakrát týdně. Jsou zaměřeny na udržení a rozvoj hrubé motoriky omezení úzkostných stavů, zachování fyzické i psychické vitality, zvýšení nezávislosti a sebevědomí a jsou také prevencí vzniku řady onemocnění.

Rukodělné činnosti - jsou zaměřeny na udržování jemné motoriky a činorodosti seniorů. Účastníci si tak udělají radost vlastním výrobkem nebo mohou vytvořit malý dárek pro své blízké. Náplní rukodělné činnosti je např. práce s kůží, ubrousková technika, malování na sklo, malování na keramiku, práce s textilem aj. Probíhají 1-2x měsíčně.

Internet pro seniory probíhá 1x týdně. Internet nabízí nové komunikační možnosti a je velkou příležitostí zůstat aktivní částí společenství, umožňuje sledovat dění ve společnosti, nabízí možnost získávat nové informace.

PC kurzy - součástí nabídky je i výuka práce na počítači pro úplné začátečníky. Během šesti hodinových setkání se senioři naučí základy práce na PC, vytvářet textové dokumenty, pracovat s e-mailem a vyhledávat informace na internetu. Kurzy jsou realizovány 3x ročně.

Další aktivity: vycházky s trekingovými holemi, výlety, vycházky do muzeí a kulturních památek, poradenství.

Setkávání seniorů SPOLU, Křesťanské kulturní a vzdělávací centrum, Palackého 17a/2833, 750 02 Přerov

Autor: Mgr. Martina Krejčířová, vedoucí Setkávání seniorů SPOLU

Komentáře

Žádný komentář nebyl přidán. Buďte první!

Přidat komentář