Klub seniorů Nové Město na Moravě


Klub seniorů Nové Město na Moravě

Klub seniorů byl v Novém Městě na Moravě založen již v roce 1987. Senioři se zde  v současné době schází pravidelně každý týden. Každoročně jsou pak také pořádány zájezdy na divadelní představení, poznávací zájezdy, besedy s významnými osobnostmi, s představiteli města, cestopisné přednášky, přednášky se zdravotní tematikou a podobně.

K dalším akcím, které místní klub seniorů zajišťuje patří například masopustní merenda, mikulášská nadílka, cvičení na židlích, soutěže v řešení kvízů či štrůdlové, jablečné, velikonoční nebo vánoční posezení s občerstvením. Celkový roční součet pořádaných akcí pro seniory tak v Novém Městě na Moravě přesahuje počet čtyřiceti. Velkou zásluhu na organizaci takového počtu aktivit měla paní Alena Albrechtová, která zdejší senior klub vedla od roku 2002 do roku 2014 a stále se na jeho chodu podílí, ale také další členové výboru.

V současné době má Klub seniorů NMNM přes 100 členů

Komentáře

Žádný komentář nebyl přidán. Buďte první!

Přidat komentář