SD ČR České Budějovice


Činnost Městské organizace Svazu důchodců ČR České Budějovice trvá již přes 20 let. Na podnět pražského ústředí založil pan Oldřich Mikula v roce 1990 českobudějovickou organizaci, kde byl zvolen předsedou a místopředsedkyní se stala p. Ing. Dagmar Zítková. Členové výboru byli Eva Tomášková a p. Slavomír Vlk.

Poprvé se členové výboru sešli na jaře 1990 v pražském Slovanském domě a atmosféra byla velmi bouřlivá. Pan Mikula hovořil, jak si představuje činnost podle přijatého hesla „důchodci důchodcům“ a „aby člověk nebyl nikdy sám“. Pomalu se začala rozvíjet zájmová činnost a zvyšoval se i počet členů. V následujícím období začala Městská organizace SD spolupracovat s Jihočeskou sociální pomocí, čerpaly se i zkušenosti u rakouských seniorů, konkrétně u Volkshilfe. Velmi pomohl naší organizaci primátor města Č. Budějovice pan doc. Tester. Magistrát zaplatil klubovnu U Hromádků, kde se členové 1x v týdnu scházeli a tam také slavili Vánoce.

Postupně se rozvíjely další aktivity, například v turistice, kde se stali vedoucími p. Jana Jiránková a p. Zdeněk Houska. Úspěšně organizovali vycházky a proto se hlásili noví členové a členky.

V této době nám magistrát města propůjčil klub ze zrušené mateřské školky v ulici Roháče z Dubé, kde se stala vedoucí obětavá členka Nataša Petrová a tam se také českobudějovičtí senioři od pondělí do čtvrtka scházeli na různé zájmové akce, které aktivní členové dobrovolně připravovali. Byli to Z. Houska, Dr. Študlar, Borovanský, Lepšová, Dřevová a další. Velkou pomoc poskytli v úterních přednáškách Dr. Krejča a Dr. Chvojka z Jihočeského muzea. Dále to byli Dr. Landová, Dr. Petráš, Niklmajer a celá řada osobností města i kraje. Také činnost Ing. Řežábka, který úspěšně pokračoval v zábavných pořadech „při harmonice“, započatých p. Koubou, se členům velmi líbila. Tato oblíbená středeční odpoledne stále pomáhají nesmělým seniorům zpestřit život. Nesmí se ani zapomenout na ženský pěvecký soubor, který založil na podnět pana Mikuly v roce 1996 pan profesor Hejda. Po jeho smrti se tohoto nesnadného úkolu ujala p. Růžena Golombková a v nynější době úspěšně reprezentuje naši organizaci soubor Rozmarýn pod vedením p. Anny Postlové.

Během doby byly založeny další zájmové skupiny. Eva Tomášková začala s členkami pravidelně cvičit. Nejdříve probíhalo cvičení v penzionu Tylova ulice, dále umožnil magistrát města cvičit v Centru, Čéčova ul. O kondiční cvičení je stále velký zájem, nyní cvičitelky cvičí s členkami v penzionu Nerudova ulice. Dále senioři v Českých Budějovicích rozvíjejí aktivity jako je stolní tenis, cykloturistika, zájezdy po republice a městská organizace začala vydávat měsíční Zpravodaj.

Všichni členové výboru Městské organizace Svazu důchodců ČR České Budějovice v čele s p. Ing. Jiřím Polánským se snaží stále aktivně pracovat pro dobro místních seniorů, „aby člověk nebyl nikdy sám“.

Další informace o Svazu důchodců České republiky v Českých Budějovicích naleznete na oficiálních stránkách

Komentáře

Žádný komentář nebyl přidán. Buďte první!

Přidat komentář