Senior klub MK Most


Stárnutí populace je věcí celé společnosti. Aktivita a vzdělávání  v seniorském věku i po překročení hranice důchodového věku může být významným přínosem pro celou společnost. Cílem společnosti do budoucích let by mělo být přestat podvědomě odsouvat starší generaci na okraj společnosti, ale naopak hledat cesty, jak ji do ní začlenit. Jedna z možností je právě zapojení  starší generace do aktivit v mnoha různých oblastech života.

Městská knihovna v Mostě se proto rozhodla jít touto cestou a pro umožnění zájmových aktivit seniorům, které může knihovna ze své funkce nabídnout, ustavila v prosinci 2009 Senior klub, jehož členové nejsou pouze čtenáři knihovny, ale i další mostečtí občané, kteří např. do knihovny dosud nechodili. Pro činnost tohoto klubu byly ustaveny určité podmínky a návštěvnost nabízených akcí ukazuje na značný zájem seniorů.

Senior klub MKM funguje tedy již 5 let a lze říci, že úspěšně. Nabízíme seniorům,řadu vzdělávacích aktivit jako jsou jazykové kurzy, kurzy tvořivých rukou, počítačových dovedností i trénování paměti, ale i řadu přednášek z různých oborů lidské činnosti (především historie, umění, cestování zdraví a pod).

Organizujeme pro ně zájezdy s literární tematikou i společná setkání např. ke Dni seniorů, která seniorům nabízí nejen aktivní zapojení do programu, (soutěže a hry), ale stejně tak i pěkný zážitek z kulturního programu.

Senior klub MKM není typickým senior klubem, kde se pravidelně měsíčně senioři schází. Do Městské knihovny Most senioři přicházejí podle svého zájmu, možností a času za tím co je baví, naplňuje a dává jim možnost využít svůj volný čas.

Autor: Naďa Kimlová

Komentáře

stvebsfbxp           18.03.2021      23:03

Muchas gracias. ?Como puedo iniciar sesion?

          25.03.2022      19:03

ii9hq8

          01.04.2022      17:04

vegotxco

          22.04.2022      09:04

qa4d8tq

          23.05.2022      05:05

8triyi

          28.06.2022      20:06

7v7lrn

          17.09.2022      20:09

czgnxt

Hello World! https://apel.top/go/gu4winrshe5dgoju?hs=63352317c7452c5aaa9e5580bc7600be&           13.03.2023      19:03

k4gc50

          04.07.2023      04:07

ntehar

Přidat komentář