Zlatá koruna


Proslulý klášterní komplex, sehrávající významnou roli v dějinách Českého království, a letovisko (473 m n. m., 705 obyv.) najdeme na Českokrumlovsku pod horou Kleť. Pro milovníky památek z řad seniorů je to jedno z nejpůvabnějších míst, která mohou navštívit.

Přemysl Otakar II. ve snaze posílit královskou moc založil v r. 1263 cisterciácký klášter Svatá koruna nebo Trnová koruna,protiváhu rožmberskému Vyššímu Brodu a panství rozpínavých Vítkovců.Název byl odvozen od údajně pravého trnu z Kristovy koruny, který král nově založenému klášteru věnoval. Ve 14. století se ujal přívlastek Zlatá, lépe vystihující klášterní bohatství. Ve 13. a 14. století se mniši zařadili mezi největší kolonizátory jižních Čech a založili přes sto vesnic. Ačkoli byl klášter opevněn, v r. 1420 jej dobyli husité a sedm mnichů včetně opata Rudgena pověsili. Podruhé, v r. 1427, klášter „jen“ poničili. Na počátku 17. stol. se začalo s úpravami a po r. 1660 byl komplex přestavěn barokně (Pietro Spineta a jeho syn Giovanni Maria). Klášter byl zrušen císařem za josefínských reforem r. 1785 a v r. 1788 upraven na manufakturu a vojenské bělidlo, v r. 1815 zde byla kartonážka a pak textilka.

Historicky i stavebně cenný areál (NKP) stojí na nevysokém ostrohu obtékaném Vltavou. Jeho centrem je trojlodní bazilikaNanebevzetí P. Marie, založená už před r. 1300, ale dokončená až kolem r. 1370. V r. 1663 byla upravena barokně. Nejstarší částí je příčná loď z konce 13. století s cenným kruhovým oknem z doby po r. 1350. V interiéru je umístěna kopie gotického oltářního obrazu, tzv. Madony zlatokorunské, originál je uložen v pražské NG. Ke kostelu přiléhá konvent z konce 13. a počátku 14. stol. s křížovou chodbou, uzavírající rajský dvůr.

Nejcennější částí kláštera jekapitulní síň ve velkém konventu (kolem r. 1290); křížovou klenbu nesou dva pilíře, jednu z klenebních konzol zdobí plastiky lidských tváří, snad Přemysla Otakara II. a královny Kunhuty. Malý konvent (kolem 1500) byl upraven v r. 1609. Dvoupodlažní kaple Andělů Strážných (kolem 1280) je nejstarší stavbou kláštera. Loď má v přízemí i v patře křížovou klenbu. Dochoval se také raně gotický sloupový portál s ornamentální výzdobou tympanonu. Klášter je ohrazen zdí s brankami a baštou, změněnou r. 1836 na faru. Na nádvoří stojí lípa naroubovaná na dubu a lípa velkolistá zv. Kapucínka s listy ve tvaru kápí, údajně na paměť mnichů oběšených husity v říjnu 1420. Celek doplňují hospodářské objekty s bývalým pivovarem. Tři prohlídkové trasy zavedou seniory i ostatní návštěvníky do části kláštera, opatské kaple a do literární expozice. V areálu kláštera se v létě konají kulturní a divadelní představení a Královský hudební festival.

Zlatá Koruna ožívá především v letních měsících, obec je významným letoviskem a přístavištěm vodáků na Vltavě, fungují tu půjčovny lodí, kempy a řada ubytovacích a stravovacích možností pro turisty. V provozu je informační centrum a prochází tudy řada pěších tras a cyklostezek. Červená značka odtud vede na sever ke zřícenině hradu Dívčí Kámen (6 km). Pro zdatnější seniory můžeme doporučit rovněž červeně značenou Cestu hraběnky Terezie, po níž se dá západním směrem dojít až na Kleť (12 km, rozhledna).

Rady na cestu: Po silnici I/3 směrem na Dolní Dvořiště za Kamenným Újezdem odbočit na Č. Krumlov po silnici II/159 a v Rájově odbočit vpravo do Zlaté Koruny. V obci je žel. stanice na trati 194 mezi Č. Budějovicemi a Č. Krumlovem, resp. Volary. Informace lze získat vIC kláštera, tel.: 380 743 126, nebo na webových stránkách obce.

Autor: Marcela Nováková

Komentáře

Žádný komentář nebyl přidán. Buďte první!

Přidat komentář