Máchovo jezero


Velký rybník, dnes nazývaný Máchovo jezero, byl údajně založen v roce 1272 a obnoven Karlem IV. v r. 1366. Leží v bažinaté sníženině Jestřebské kotliny, 15km jihovýchodně od České Lípy, mezi obcemi Doksy a Staré Splavy. Tyto obce patří k oblíbeným letoviskům a seniorům nabízejí příjemné ubytování, v létě koupání a vyjížďky na loďkách, mimo sezonu odtud vede řada turistických cest k bližším i vzdálenějším cílům. Vyznavači turistiky si tu přijdou na své a zvolit mohou podle výkonnosti kratší vycházky i delší výlety.

Kdysi tu bývalo silně zamokřené a rašelinné území, jehož zbytky najdeme při jihovýchodním cípu jezera (Přírodní památka Swamp) a v bezprostředním okolí. Zemní hráz u Starých Splavů je vysoká 9,4m a dlouhá 130m. Z vodní plochy vystupují dva pískovcové ostrůvky – Kachní ostrov a Myší zámek zv. také Myšlín, na němž se uchovaly pozůstatky tvrze z 15. století. Na ostrůvcích hnízdí vodní ptactvo a jsou proto nepřístupné. Míří k nim ale trasa výletních lodí.

Máchovo jezero je napájeno Břehyňským potokem, vytékajícím z nedalekého Břehyňského rybníka, a slabším Okenským potokem. Z jezera naopak vytéká Mlýnský potok, protékající Jestřebskou kotlinou a napájející Novozámecký rybník. Pokud jde o hloubku Máchova jezera, údaje o ní se zatím různí a pohybuje se od 12 do 6 metrů.

Jezero, které je ve skutečnosti rybníkem, přitahuje každoročně v sezoně tisíce rekreantů. K dispozici jsou písečné pláže, půjčovna loděk, pořádají se jízdy motorovou lodí. Jsou tu dostatečné stravovací a ubytovací možnosti, sportovní zařízení (tenisové a volejbalové kurty) a vše, co poskytují obě střediska: Doksy a Staré Splavy. Další pláže jsou i na severovýchodním pobřeží – dlouhá pláž poblíž hotelu Borný a jižněji situovaná nudistická pláž. Pro snazší přístup k nim byla vybudována parkoviště při silnici ze Starých Splavů. Velmi pěkné pohledy na jezero, na Bezděz, Housecké vrchy atd. se naskýtají z jižního úbočí, na Ronov a další vrchy ze západního úbočí vrchu Sroubený.

Doksy byly založeny Přemyslem Otakarem II. kolem r. 1264 na ochranu obchodních cest a původně byly osídleny německými kolonisty. Před 2. světovou válkou tvořili Němci přes 80 procent obyvatel, jejich odsun po válce však nezpůsobil obvyklou stagnaci. Obec v tak atraktivní lokalitě byla rychle dosídlena. Renesanční zámek pocházející z 2. poloviny 16. století je obklopen anglickým parkem. Dominantou města je raně barokní kostel sv. Bartoloměje a Nanebevzetí P. Marie (1670–80), postavený na místě původního kostela ze 14. stol. Na náměstí stojí klasicistní radnice (1842) a mariánský sloup (1723). Nejstarším domem ve městě je tzv. Hospitálek. Pochází z r. 1669 a jako zázrakem unikl všem požárům, které Doksy v historii postihly. Roubená budova se šindelovou střechou byla postavena jako špitál, dnes je v ní Muzeum K. H. Máchy. Zajímavou památkou je na nádraží Hraběcí čekárna; sloužila rodině Valdštejnů, kteří se významně zasloužili o to, aby do obce byla dovedena železnice. Čekárnu zdobí obrazy Velkého rybníka a zámku (Hugo Ullik, 1869).

Jezero můžeme obejít po žluté značce, která nás mimo jiné zavede k Břehyňskému rybníku a k vrchu Borný s kapličkou na vrcholu. Cesta z Doks do Starých Splavů je dlouhá zhruba 10km, ale vede pohodlným rovinatým terénem. Po červené značce se můžeme převážně borovými lesy pustit ke zřícenině hradu Bezděz, kdysi jednoho z nejvýznamnějších královských hradů, odkud je nádherný výhled na kdysi nepřístupné Hradčanské stěny, dnes protkané řadou turistických cest. Západně od jezera vedou cesty k pískovcovým útvarům v Selské a Vůbčarské rokli nebo do Dlouhého dolu a k Braniborské jeskyni.

Rady na cestu: Silnice z Č. Lípy do Ml. Bolesavi. Žel. trať 080 Č. Lípa–Bakov nad Jizerou. Informace podává IC, tel.: 487 872 067

Autor: Marcela Nováková

Komentáře

Penny           17.08.2022      13:08

World's Best Neck Massager Get it Now 50% OFF + Free Shipping! Wellness Enthusiasts! There has never been a better time to take care of your neck pain! Our clinical-grade TENS technology will ensure you have neck relief in as little as 20 minutes. Get Yours: https://hineck.shop Cheers, Penny Máchovo jezero - AktivniSeniori.cz

Přidat komentář