Adršpašsko-teplické skály


Skalní města v sv. Čechách (NPR) asi 15km východně od Trutnova jsou oblíbeným cílem výletníků a ani senioři se nemusejí obávat, že by cesta skalami pro ně byla příliš obtížná. Jde o nejrozsáhlejší komplex skalních měst v Čechách s mimořádně hustě rozmístěnými skalními věžemi, roklemi, úzkými průchody, „ulicemi“ a „náměstími“, skalními stěnami apod. Nejvyšším bodem je skalnatý Čáp (786m), poskytující kruhový rozhled.

Přírodní síly vymodelovaly v pískovcích nejrůznější bizarní tvary, jimž lidská fantazie přiřkla názvy. V Adršpašských skalách jsou to např. Milenci, Džbán, Starosta a Starostová, Homole cukru, Krakonošův zub apod. Rozlohou menší Adršpašské skály přecházejí na jihu nenápadně v rozsáhlejší a zřetelně mohutnější Teplické skály, obě části odděluje téměř 4 km dlouhá Vlčí rokle. Její horní částí protéká říčka Metuje, na níž bylo vybudováno malé Adršpašské jezírko. Turisté se po něm nechají převážet na pramici. Mohou tu také obdivovat tzv. Velký vodopád, jímž se vody na pokyn převozníka řítí z výšky 16m. Jiné jezírko, situované při sv. okraji, vzniklo zatopením bývalé pískovny. Přes jeho půvabný vzhled tu platí zákaz koupání. Rozhled na podstatnou část Adršpašských skal nám poskytne zřícenina skalního hradu Adršpach na vrcholu Starozámeckého vrchu (681m), asi 800m jihozápadně od hotelu Pod Hradem v obci Dolní Adršpach.

Teplické skály jsou charakteristické masivnějšími skalními útvary, v nichž dominují např. Řeznická sekera, Strážní věž, Skalní brána, Koruna (též Skalní koruna), dlouhá, široká a přes 50m vysoká Martinská stěna atd. Kromě již zmíněného Čápu poskytují pohledy shora také zřícenina hradu Střmen ze 14. stol., výrazný skalní útvar Lokomotiva aj.

V Evropě najdeme jen málo tak malebných krajin, kde téměř za každým zákrutem stezky čeká na turistu překvapivá scenerie. Také přítomnost řady pramenů a potůčků s křišťálově čistou vodou zvyšuje půvab obou skalních měst. Zajímavý je výskyt výra velkého, různých dravců, čápa černého, krkavce velkého, ledňáčka říčního aj. Omezený přístup do skal je v době hnízdění sokola stěhovavého, jehož hnízdo mohou turisté z vyznačených míst pozorovat dalekohledem. Kdo využije dobře značených tras, Adršpašské naučné stezky a hojných orientačních tabulí, nemusí se obávat zabloudění. Mimo tyto trasy je vstup povolen jen do míst vyhrazených pro organizované skupiny horolezců. Ubytování a stravování je možné v řadě hotelů a menších penzionů v Teplicích nad Metují, v Dolním Adršpachu a v okolních obcích; autokemp je v Bučnici, koupaliště v Teplicích n. M.

Do skal se dostaneme dvěma oficiálními vstupy, jeden je v Adršpachu, druhý u hotelu Orlík v Teplicích. Každý si pak může zvolit menší i větší okruhy, přejít od jednoho vstupu k druhému, nebo přejít až ke zřícenině hradu Skály (Bišofštejn), z jejíhož vrcholu je jedinečný výhled na skalní města i na polskou Hejšovinu. Senioři tu najdou příjemné posezení s občerstvením a značenou cestou se lesy, v sezoně plnými hub a borůvek, dostanou zpět do Teplic nad Metují.

Rady na cestu: Do Adršpašských skal se dostaneme od žel. stanice Adršpach (trať 047 Trutnov–Teplice n. Met.) nebo od blízkého parkoviště při silnici k Dolnímu Adršpachu, po zelené značce k hotelu Lesní zátiší a k vlastnímu vchodu (vstupenka s plánkem platí i pro plavbu po jezírku).

Do Teplických skal zamíříme od žel. zast. Teplice n. M. - Skály kolem hotelu Orlík k hlavnímu vchodu (orientační tabule s mapou, vstupné), od žel. zast. Teplice-zastávka po zelené zn. (do jižní části skalního města a k Čápu), nebo od parkoviště u hotelu Orlík v Teplicích n. Met. Informace poskytuje TIC 491 586 012

Autor: Marcela Nováková

Komentáře

Žádný komentář nebyl přidán. Buďte první!

Přidat komentář