Město Ostrava vyhlašuje VIII. ročník ankety Senior roku


Návrh na ocenění u příležitosti Mezinárodního dne seniorů může do 15. září 2014 zaslat každý, kdo zná ve svém okolí mimořádně aktivního (v konkrétní oblasti) člověka staršího 65 let, s bydlištěm na území města Ostravy, který dodnes výjimečným způsobem přispívá ke zlepšení života společnosti. V přihlášce je třeba uvést jméno, příjmení, věk, adresu bydliště, telefonický nebo e-mailový kontakt na kandidáta, zdůvodnění nominace, jméno a kontakt na předkladatele.

Současně vyhlašujeme novou kategorii Klub seniorů roku 2014, do které mohou občané nominovat klub (organizaci či sdružení) zaměřující se na aktivizaci seniorů, a o němž se domnívají, že je svou činností zajímavý či výjimečný. V případě nominace klubu pro seniory uveďte jeho název, adresu sídla klubu, jméno a kontakt na zástupce klubu, zdůvodnění nominace a kontakt na předkladatele.

Tipy posílejte na adresu:
Redakce Ostravská radnice,
Prokešovo nám. 8,
729 30 Ostrava
nebo e-mail:
gbalcarikova@ostrava.cz.
Na obálku nebo do e-mailu připište heslo Senior roku 2014 nebo Klub seniorů 2014.

Komentáře

Žádný komentář nebyl přidán. Buďte první!

Přidat komentář